immagine_rss
Scelta lingua: RU Scelta lingua: RO Scelta lingua: PL_off Scelta lingua: EN Scelta lingua: IT

UTILIZZO DEI COOKIES

Al fine di rendere i propri servizi il più possibile efficienti e semplici da utilizzare, questo Sito fa uso di cookies.

Pertanto, quando si visita il Sito, viene inserita una quantità minima di informazioni nel dispositivo dell'Utente, come piccoli file di testo chiamati "cookie", che vengono salvati nella directory del browser Web dell'Utente.

Esistono diversi tipi di cookie, ma sostanzialmente lo scopo principale di un cookie è quello di far funzionare più efficacemente il Sito e di abilitarne determinate funzionalità.

Questo sito non fa uso di cookies per scopi pubblicitari o di profilazione dell'utenza, bensì utilizza soltanto cookies di tipo tecnico.

I cookie tecnici sono utilizzati per migliorare la navigazione globale dell'Utente. In particolare:

  • misurano l'utilizzo dei servizi da parte degli Utenti, per ottimizzare l'esperienza di navigazione e i servizi stessi;
  • sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito;
  • comprendono sia cookie persistenti che cookie di sessione.

In assenza di tali cookie, il sito o alcune porzioni di esso potrebbero non funzionare correttamente. Pertanto, vengono sempre utilizzati, indipendentemente dalle preferenze dall'utente. I cookie tecnici vengono sempre inviati dal dominio.

L'unico cookie di terze parti è di Google, di tipo PREF (Preferenze), e serve esclusivamente a memorizzare le preferenze dell'Utente riguardo ai risultati della ricerca incorporata nel sito.

Il Titolare non è tenuto a richiedere il consenso dell'utente per i cookie tecnici, poiché questi sono strettamente necessari per la fornitura del servizio.

  • Jak otworzyć sklep spożywczy
  • Jak czytać włoskie odcinki wypłat
0 1

Witamy!

Istnieje wiele powodów, dla których rozważa się założenie własnej firmy:

  • duch przedsiębiorczości;
  • potrzeba wrócić do gry dla tych osób, które straciły pracę i których wiek sprawia, że nie są najbardziej poszukiwanymi pracownikami;
  • chęć przedsiębiorców posiadania własnego numeru VAT.

Jeżeli nie posiada się żadnego doświadczenia w dziedzinie księgowości, z pewnością nie będzie się miało także odpowiednich kwalifikacji i wiedzy potrzebnej do orientacji w labiryncie możliwości, które oferuje nam obecny rynek i nie będzie się w stanie podejmować szybkich i trafnych decyzji w relacji z naszymi potencjalnymi zleceniodawcami.

Jakiekolwiek są powody dla "życia na własny rachunek", koszty z tym związane muszą być dokładnie obliczone w celu lepszego zrozumienia zależności pomiędzy wydatkami, którym musimy stawić czoła a dochodami, które uzyskamy, po to, aby w końcowym rozrachunku osiągnąć przewidziane zyski.

Dodatkowym elementem, który warto wziąć pod uwagę, jest skomplikowana natura włoskiego prawa podatkowego, przez które przeprowadzić może jedynie doświadczony i kompetentny specjalista, który dokładnie przeanalizuje wraz z Klientem wszystkie aspekty potrzebne do wybrania odpowiedniego kierunku rozwoju dla jego biznesu, opierając się na jego konkretnych potrzebach, typie samego przedsięwzięcia oraz obecności ewentualnych współudziałowców.

Biorąc pod uwagę wszystkie stałe i zmienne, księgowy dostarczy Klientowi najlepsze rozwiązania, ilustrując koszty, korzyści i nieuniknione wady poszczególnych możliwości.

Po przeanalizowaniu wszystkich czynników i wyborze najlepszego rozwiązania, specjalista rozpocznie współpracę ze wszystkimi agencjami, biorącymi udział w tworzeniu i prowadzeniu biznesu (Izba Handlowa, INPS - Narodowy Instytut Ubezpieczeń Społecznych, INAIL - Narodowy Instytut Ubezpieczeń od Wypadków w Pracy, Urzędy gminne, Urząd Skarbowy, Urząd Celny), zajmując się wszelkimi procedurami, które, biorąc pod uwagę komputeryzację administracji publicznej, mogą być przeprowadzone wyłącznie drogą elektroniczną.

Po uruchomieniu firmy, księgowy jest odpowiedzialny za prowadzenie niezbędnych ksiąg rachunkowych oraz za zarządzanie aktywami, podlegającymi amortyzacji. Przygotowuje także sprawozdania finansowe, wypełnia formularze płatnicze oraz zeznania podatkowe dla firm i osób fizycznych.

Na życzenie Klienta, może on także stworzyć Business Plan lub dokument, zawierający koncept przedsięwzięcia i strategie jego osiągnięcia, pomagając przedsiębiorcy oszacować mocne i słabe strony projektu oraz jego potencjał.

Może także przeprowadzić ocenę przedsiębiorstwa, szacując jego podstawową wartość, co jest punktem wyjścia dla rozpoczęcia ewentualnych negocjacji, dotyczących zakupu lub sprzedaży oraz asystować Klientowi podczas zakupu lub sprzedaży akcji.

Niemniej jednak, praca specjalisty nie ogranicza się jedynie do profesjonalnej rachunkowości. W zakres jego kompetencji wchodzi, między innymi, administracja majątku, ekspertyzy, oceny i opinie, audyty finansowe, umowy polubowne, doradztwo w sprawach umów i prawa spadkowego.